آموزش وردپرس
خانه / علوم داده

علوم داده

هدف این درس آشنایی دانشجویان دوره دکتری با روشهای آماری و یادگیری ماشین برای استخراج الگوها و دانش از آرشیو داده ها می باشد. دانشجویان قادر خواهند بود مسائل دنیای واقعی را تحلیل کرده و با ابزارهای مربوطه آنها را کاوش کنند.

رئوس مطالب:

معرفی داده کاوی

کاربردهای داده کاوی

روش شنایی داده کاوی

انواع داده و پایگاه ها داده ها

آماده سازی داده ها

شناسایی داده های پرت

تحلیل توصیفی داده ها

روشهای آماری چندمتغیره

الگوریتم های خوشه بندی

الگوریتم ها دسته بندی

آشنایی با نرم افزارهای داده کاوی

مطالعه های موردی