آموزش وردپرس
خانه / مقالات علمی و پژوهشی

مقالات علمی و پژوهشی

مقالات علمی و پژوهشی فارسی:

امين ناصري محمدرضا، برادران وحيد، (۱۳۸۸). “توسعه مدل‌هاي پيش‌بيني زمان سفر در سيستم‌هاي حمل و نقل عمومي”، پژوهشنامه علمی-پژوهشی حمل و نقل، سال ششم، شماره سوم، پاییز ۱۳۸۸، صص. ۲۳۲-۲۱۹٫

امين ناصري محمدرضا، برادران وحيد، (۱۳۸۹)، “بررسي عوامل موثر بر زمان توقف اتوبوس‌ها در ايستگاه‌ها و پيش‌بيني آن در سيستم حمل و نقل اتوبوسراني شهر تهران” – پژوهشنامه علمی-پژوهشی حمل و نقل، سال هفتم، شماره اول، بهار ۱۳۸۹، صص. ۲۶-۱۱٫

برادران وحيد، كاظم‌زاده رضا،‌ اميري اميرحسين، موگویی، حامد، (۱۳۹۱). “توسعه رویکرد تحلیل مـؤلفه‌های اصلی برای حل مسائل تصمیم‌گیری‌ چندمعیاره با معیار‌های وابسته”، مجله علمي-پژوهشي مهندسی صنایع دانشگاه تهران، دوره ۴۶، شماره ۲، صص. ۱۴۵-۱۳۳٫

سپهری محمد مهدی؛ عبدالوند ندا، برادران وحید، (۱۳۹۲). “توسعة مدل هم راستایی راهبردی کسب وکار و فناوری اطلاعات”، مجله علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۴، صص. ۱۴۳-۱۲۵٫

برادران وحید، فرخی زهرا، (۱۳۹۳) “بخش‏بندی مشتریان با استفاده از مدل توسعه‌یافته RFMC در صنعت بانکداری”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت برند، دانشگاه الزهرا، دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳، صص. ۱۳۵-۱۵۴٫

برادران وحید، اسدالهی علیرضا، توکلی غلامرضا، (۱۳۹۳). “شناسایی و دسته بندي مولفه هاي تعهد مدیریت در پیاده‌سازي مدل‌هاي تعالی”، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت کیفیت ، جلد ۴، شماره ۱، صص. ۷۹-۶۷٫

برادران وحید، مرادیان، فاطمه، اسفندیاری حسن (۱۳۹۳). “بررسی تأثیر توسعه مکانیزاسیون بر شاخص‌های بهره‌وری آب در تولید گندم آبی با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی”، فصلنامه تخصصی زراعت و اصلاح نباتات ایران، دوره ۱۰، شماره ۲، ۱۳۹۳٫

برادران وحید، بیگلری محمد، (۱۳۹۴). “بخش‌بندی مشتریان صنایع تولید و پخش کالاهای پر گردش بر اساس مدل بهبود‌یافته RFM (مطالعه موردی: شرکت گلستان)”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران،
دوره ۷، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴، صص. ۴۲-۲۳٫

امیری امیرحسین، برادران وحید ، محبّی محبوبه (۱۳۹۴). “طراحی اقتصادی نمودار کنترل EWMA-3 تعديل شده برای پایش پروفایل های خطی ساده با رویکرد زنجیره  مارکوف”، مجله علمی-پژوهشی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه شریف، دوره ۳۱٫۱، شماره ۱، تابستان و پاییز ۱۳۹۴، صص. ۲۰-۱۱٫

برادران وحید، یعقوبی ناهید، (۱۳۹۴) “بهبودکيفيت ارزيابي کارايي شرکتهاي توزيع نيروي برق ايران با رويکرد تحليل پوششي تصادفي غير پارامتريك داده‌ها (StoNED)”، مجله مدیریت کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران، علمی-پژوهشی، سال چهارم، شماره ۸، صص. ۲۶-۱۵٫

برادران وحید، (۱۳۹۴). “بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت بانک اشخاص حقوقی بر اساس توسعه مدل پذیرش فناوری”، فصلنامه علمی – پژوهشی توسعه فناوری، دوره سوم، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۴، صص. ۱۲۲-۹۹٫

برادران وحید ، حبشی مرتضی، (۱۳۹۵). “برآورد احتمال و تحلیل تداوم بیمه‌پردازی اختیاری در سازمان تامین اجتماعی با رویکرد زنجیره‌های مارکوف (مطالعه موردی: شعبه دو همدان)”، پژوهشنامه بیمه، علمی-پژوهشی، سال ۳۱، شماره ۱، مسلسل ۱۲۱، بهار ۹۵، صص. ۱۲۱-۱۰۳٫

برادران وحید، ولیجانی مریم، (۱۳۹۵). “بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان امور مالیاتی کشور (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی شرق تهران)”، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه مالیات، شماره ۲۹، مسلسل ۷۷، صص. ۱۸۴-۱۶۵٫

برادران وحید، محمدی سید حمید، (۱۳۹۵). “بررسي تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ارزش‌افزوده زیر‌بخش‌های صنعت با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی”، پژوهشنامه بازرگانی، علمی-پژوهشی، شماره ۷۸، بهار ۹۵، صص. ۶۰-۲۹٫

دلقندی سیدحامد، صیادی احمدرضا، برادران وحید، حسینی سیدهادی، (۱۳۹۵). “محاسبه قابلیت اطمینان ماشین آلات سیستم بارگیری در معادن روباز بر اساس مدل زنجیره مارکوف”، مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره ۶، شماره ۳، پاییز ۹۵، صص. ۶۰-۴۳٫

برادران وحید ، قدسی یگانه (۱۳۹۶)، “تحلیل و مقایسه بهره‌وری و کارایی عوامل تولید مرغ گوشتی در استان‌های کشور” نشریه علمی-پژوهشی علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، شماره ۱۱۷، صص. ۹۴-۷۷٫

برادران وحید، باراد مظفر، محمدی مهیا (۱۳۹۶). ” تحلیل شاخص‌های بهره‌وری اداره کل واگن‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای موثر بر ارتقاء آن”، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بهره‌وری؛  سال ۱۱، شماره ۴۱، صص. ۱۸۰-۱۴۵٫

برادران وحید ، محمدحسنی، شیما (۱۳۹۶). “توسعه مدل شناسایی مؤدیان کم‌اظهار مالیات بر ارزش افزوده با رویکردهای داده‌کاوی”، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه مالیات، سال ۲۵، شماره ۳۴، صص. ۱۳۹-۱۰۳.

برادران وحید ، چاری عبدالوصال (۱۳۹۷). “ارائه مدل برنامه‌ريزي خطي فازي جهت ارتقاء بهره‌وري انرژي الکتريکي در تاسيسات تأمين آب شرب (مطالعه موردي: طرح آبرساني سيستان)” ماهنامه علمی-پژوهشی آب و فاضلاب، دوره ۲۹، شماره ۱، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷، صص. ۳۶-۲۷٫ dx.doi.org/10.22093/wwj.2017.7157.1504

برادران وحید  (۱۳۹۷)، “مقايسه و خوشه‌بندی استان‌های کشور از جنبه بهره‌وری منابع توليد گندم آبی رويکردهای آمارهای چند متغيره”، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه؛  سال ۲۶، شماره ۱۰۱، صص. ۲۴۵-۲۱۹٫

برادران وحید، حسینیان امیرحسین، درخشانی رضا (۱۳۹۷). ” ارائه روشی فراابتکاری مبتنی بر تصمیم‌گیری چندمعیاره در حل مسئله اجتماع‌یابی”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، دوره ۱۰، شماره ۲، صص. ۳۰۸-۲۸۳٫ DOI: 10.22059/jitm.2017.223145.1896

برادران وحید، حسینیان امیرحسین، درخشانی رضا، نیک‌ضمیر محمد (۱۳۹۷). ” ارائه یک رویکرد جدید جهت حل مسئله اجتماع‌ یابی شبکه‌های اجتماعی با توسعه الگوریتم‌های NSGAII وNRGA”، مجله علمی-پژوهشی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه شریف؛ پذیرش شده و در انتظار چاپ.

برادران وحید (۱۳۹۷). “تعیین تعداد بهینه کانبان در سیستمهای کانبان حمل با رویکردهای برنامه‌ریزی ریاضی چندهدفه و شبیه‌سازی”، مجله علمی-پژوهشی مدیریت عملیات، پذیرش شده و در انتظار چاپ.

مقالات علمی و پژوهشی لاتین:

Yaghoubi Nour Mohammad, Baradaran Vahid, Abdi Majid,  (۲۰۱۱). “Planning a model for supplier selection with AHP and Grey systems theory (A case study in a cement manufacturing company)”, Business and Management Review, Vol. 1, No.7, pp. 9-11.

Yaghoubi Nour Mohammad, Baradaran Vahid, Shahraki (2011). “Selecting Contractor with Corporate VIKOR Model (Case Study wheat flour mill)”, Business and Management Review, Vol. 1, No.7, pp .20-27.

Baradaran Vahid, Azarnia Shima, (2013). “An Approach to Test Consistency and Generate Weights from Grey Pairwise Matrices in Grey Analytical Hierarchy Process”, The Journal of Gray System (ISI), Vol. 25, No. 2, pp. 46-68.

Baradaran Vahid, Shahmohamad Hassan, GedaAli Hadis, (2013). “Identifying and Ranking Criteria for Selection of the Knowledge-Based Plans Using Hybrid Fuzzy ANP-DEMATEL Method”, Advances in Environmental Biology (ISI), 7(8), 2013, pp. 1979-1987.

Baradan, Vahid, Dashtbani, Hamideh, (2014). “A Decision Support System for Monitoring Traffic by Statistical Control Charts”, Management Science Letters (ISC), No.4, pp. 1661–۱۶۷۰٫

Amin-Naseri Mohammad Reza, Baradaran Vahid, (2014). “Accurate Estimation of Average Waiting Time in Public Transportation Systems”, Transportation Science (ISI), INFORMS Journals, Vol. 49, No. 2, pp. 213-222.

Abdolvand Neda, Baradaran Vahid, Albadavi Amir, (2015). “Activity– level as a link between customer retention and consumer lifetime value”, Iranian Journal of Management Studies (IJMS) (ISI), Vol. 8, No.4, pp. 567-587.

Baradaran Vahid, Keshavarz Maryam, (2015) “An integrated approach of system dynamics simulation and fuzzy inference system for retailers’ credit scoring”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja (ISI), Vol. 28, No. 1, pp. 959–۹۸۰٫

Baradaran Vahid, (2017). “Assessment and Prioritizing the Risks of Urban Rail Transportation using Grey Analytical Hierarchy Process (GAHP)”, International Journal of Transportation Engineering (Scientific-Research Grade), Vol. 4, No.4, pp.  ۲۵۵-۲۷۳٫

Baradaran Vahid, Keshavarz Maryam, (2017). “System Dynamics Modelling of Retailers’ Credit Risk”, International Journal of Industrial Engineering  (Scopus), Vol. 26, No. 3, pp. 380-396.

Sepehri Mohammad Mehdi, Anita Hadizaheh, Baradaran Vahid, Asadi Vahid, (2017) “A Ranking Framework for Designing a Portal Based on Healthcare Solutions The Case of Cardiovascular Disease”, International Journal of Information & Communication Technology Research (Scientific-Research Grade), Vol. 8, No. 3, pp.47-61.

Baradaran Vahid, Farrokhi Sorour, Ahmadi Zahra )(2018) “A Model for Evaluation and Development of Citizens’ Electronic Readiness for deployment of an E-city Using Structural Equation Modeling”, Journal of Global Information Management (ISI), Vol. 26, No. 4, pp. 1-23.