آموزش وردپرس
خانه / نظریه سیستمی

نظریه سیستمی

قابل توجه دانشجویان دکتری درس نظریه سیستمی:

موارد قابل مطالعه برای این درس به شرح زیر اعلام می گردد. هر کدام از مجموعه ها شامل پسورد است که در کلاس در اختیار دانشجویان قرار داده شده است.

سرفصل و محتوای دوره از اینجا قابل دریافت است.

بخش کنترل فرایندها شامل دو فایل (فایل ارائه و یک فایل تکمیلی برای مطالعه) از اینجا قابل دریافت است.

بخش بهره وری (کارایی و اثربخشی) شامل فایل ارائه و تعدادی مقاله تکمیلی است که از اینجا قابل دریافت است.

بخش تحلیل ریاضی سیستم ها مطالعه جزوه تهیه شده توسط یکی از دوستان برای امتحان لازم است. این فایل از اینجا قابل دریافت است.

به منظور مطالعه تعاریف سیستم و انواع ان، مطالعه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها (دکتر علی رضائیان) توصیه می شود. اسلایدها این کتاب از اینجا قابل دریافت است. تا اسلاید ۹۶ برای مطالعه اجباری است.

 

 

تمرین و تحقیق هایی که باید تحویل داده شوند:

۱-کاربرد نمودارهای کنترل برای پایش یک فرایند (تاریخ تحویل ۹۶/۹/۱۶)

۲-تحقیق تحلیل پوششی داده ها، SFA، StoNED و تحلیل پوششی شبکه ای (۹۶/۹/۱۶)

۳-مدلسازی یک فرایند خدماتی با BPMN، تهیه یک چک لیست بهبود فرایند که تمام مواردی که برای بهبود و تحلیل فرایند لازم است، تهیه شناسنامه فرایند شامل اجزای فرایند، شاخص های کنترلی مناسب برای فرایند، نمودار علت و معلول برای شناسایی عوامل بالقوه موثر بر تاثیرگذاری عوامل غیر تصادفی بر یکی از معیارهای فرایند. (۲۳/۹/۹۶)