آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

آیین نامه داخلی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

فایل آیین نامه داخلی دوره آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری در این فایل توضیحات کافی و ضروری برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری ارائه شده است. بندهای این آیین نامه برای دانشجویان ورودی ۹۳ و جدیدالورود الزامی است (دروس جبرانی ورودی …

ادامه نوشته »